Archiwum kategorii: Maturalne

Przygotowanie do matury jest niezwykle ważne, dlatego proponujemy profesjonalne kursy maturalne. Jeśli chcesz mieć wysokie wyniki na egzaminach maturalnych skorzystaj z kursów językowych, z języka polskiego, matematyki bądź dowolnie wybranego przez siebie przedmiotu. Zapraszamy.

Blaski i cienie powszechnych zawodów w Polsce

Młodzi ludzie wybierając zawód dla siebie często mają przed oczami tylko kwestie finansowe z nim związane – wielu wręcz twierdzi, że duże pieniądze osłodzą im trudy wykonywania ciężkiej pracy zawodowej. Czy tak faktycznie jest? Czytaj dalej Blaski i cienie powszechnych zawodów w Polsce

Angielska matura w ferie 2013

Zobacz czy kurs Angielska matura w ferie 2013 jest wciąż aktualny…

Cykl intensywnych kursów maturalnych ferie zimowe 2013- Centrum Szkoleniowe Pałac Bagatela


Korzyści:

Indywidualne zajęcia prowadzone są w całkowitym zanurzeniu, czyli jedynym dozwolonym językiem w trakcie szkolenia jest język Angielski

Szkolenie prowadzone jest przez Annę Dworaczyńską, absolwentkę Temple University we Filadelfii oraz wykładowcę w Queen Ethelsburga’s College w Wielkiej Brytanii oraz w Tasis, The American School in England.

Zajęcia odbywają się w kameralnym Centrum Szkoleni(…)

Zobacz czy kurs Angielska matura w ferie 2013 jest wciąż aktualny…

Kursy językowe

Zobacz czy kurs Kursy językowe jest wciąż aktualny…

Zapraszamy na kursy językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzone przez wykwalifikowanych native speakerów.

Kładziemy nacisk na mówienie i rozumienie ze słuchu, ze szczególnym uwzględnieniem poprawności gramatycznej.

Zajęcia prowadzone są wyłącznie w języku obcym.

Oferujemy:

język angielski

język niemiecki

język francuski

język hiszpański

język włoski

język rosyjski

…w formie lekcji grupowych (grupy 4-6 lub 2-3 osobowe), zajęć indywidualnych i przez skype.

Dla dzieci i młodzieży (…)

Zobacz czy kurs Kursy językowe jest wciąż aktualny…

KURS MATURALNY

Zobacz czy kurs KURS MATURALNY jest wciąż aktualny…

Kursy przygotowujące do MATURY 2013 rozpoczynamy w dniach 6-12 października 2012.
Kursy obejmują następujące przedmioty: język polski, matematyka, język angielski, francuski i niemiecki, historia, fizyka, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie.
W ramach kursu zapewniamy:
– kompetentnych i doświadczonych nauczycieli,
– powtórzenie, utrwalenie i poszerzenie wiadomości z danego przedmiotu zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych na każdym poziomie,
– ćwiczenie i rozwijanie umiejętn(…)

Zobacz czy kurs KURS MATURALNY jest wciąż aktualny…

Indywidualny kurs języka niemieckiego

Cel szkolenia Nasi Kursanci sami określają cel jaki zamierzają osiągnąć. Może to być np. przygotowanie do jednego z egzaminów, osiągnięcie wyższego poziomu zaawansowania kompetencjami językowymi lub tylko trening językowy. Nasi lektorzy pomagają w osiągnięciu celu i zdobyciu satysfakcjonujących rezultatów.

 

Program szkolenia

Wspólnie z lektorem decydują Państwo na czym będą opierały się zajęcia. Wszelkie uzgodnienia, materiały dydaktyczne konsultowane są z naszym metodykiem który czuwa n(…)

Zobacz czy kurs Indywidualny kurs języka niemieckiego jest wciąż aktualny…

Kurs języka angielskiego indywidualny

Cel szkolenia Nasi Kursanci sami określają cel jaki zamierzają osiągnąć. Może to być np. przygotowanie do jednego z egzaminów, osiągnięcie wyższego poziomu zaawansowania kompetencjami językowymi lub tylko trening językowy. Nasi lektorzy pomagają w osiągnięciu celu i zdobyciu satysfakcjonujących rezultatów.

 

Program szkolenia

Wspólnie z lektorem decydują Państwo na czym będą opierały się zajęcia. Wszelkie uzgodnienia, materiały dydaktyczne konsultowane są z naszym metodykiem który czuwa n(…)

Zobacz czy kurs Kurs języka angielskiego indywidualny jest wciąż aktualny…

KURSY JĘZYKOWE

Kurs stan­dar­d­owy trwa 10 miesięcy i jest prowad­zony na sześ­ciu poziomach od początku­jącego (A1) do zaawan­sowanego (C2).

Kurs prowad­zony jest metodą komu­nika­cyjną, pozwala­jącą opanować zarówno sztukę komu­nikacji jak i zasady gra­matyki. Pod­czas zajęć słuchacze biorą udział w grach i zabawach językowych, odgry­wają role i prowadzą dialogi, co pomaga w naby­ciu umiejęt­ności swo­bod­nego porozu­miewa­nia się w języku ang­iel­skim. Praca odbywa się w małych gru­pach i w parach, a ć(…)

Zobacz czy kurs KURSY JĘZYKOWE jest wciąż aktualny…