KURS MATURALNY

Zobacz czy kurs KURS MATURALNY jest wciąż aktualny…

Kursy przygotowujące do MATURY 2013 rozpoczynamy w dniach 6-12 października 2012.
Kursy obejmują następujące przedmioty: język polski, matematyka, język angielski, francuski i niemiecki, historia, fizyka, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie.
W ramach kursu zapewniamy:
– kompetentnych i doświadczonych nauczycieli,
– powtórzenie, utrwalenie i poszerzenie wiadomości z danego przedmiotu zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych na każdym poziomie,
– ćwiczenie i rozwijanie umiejętn(…)

Zobacz czy kurs KURS MATURALNY jest wciąż aktualny…