Nigdy nie znalazłem się w sytuacji, w której posiadanie pieniędzy pogorszyłoby ją.

Nigdy nie znalazłem się w sytuacji, w której posiadanie pieniędzy pogorszyłoby ją.
Clinton Jones