Kursy językowe

Zobacz czy kurs Kursy językowe jest wciąż aktualny…

Zapraszamy na kursy językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzone przez wykwalifikowanych native speakerów.

Kładziemy nacisk na mówienie i rozumienie ze słuchu, ze szczególnym uwzględnieniem poprawności gramatycznej.

Zajęcia prowadzone są wyłącznie w języku obcym.

Oferujemy:

język angielski

język niemiecki

język francuski

język hiszpański

język włoski

język rosyjski

…w formie lekcji grupowych (grupy 4-6 lub 2-3 osobowe), zajęć indywidualnych i przez skype.

Dla dzieci i młodzieży (…)

Zobacz czy kurs Kursy językowe jest wciąż aktualny…

KURSY JĘZYKOWE

Zobacz czy kurs KURSY JĘZYKOWE jest wciąż aktualny…

Po szczegółowym rozpoznaniu potrzeb, branży i kultury firmy, dostosowujemy autorskie kursy Akcent dedykowane dla pracowników każdego szczebla, przeprowadzane  w siedzibie Klienta. Wykorzystujemy njanowsze rozwiązania techniczne, pltaformy wspomagające kontakt z lektorem. Długość i intensywnośc kursu według indywidualnych potrzeb. Kameralne grupy do 7 osób. Nauka poprzez zanurzenie tzw. total immersion.

 

Dodatkowo oferujemy kompleksową obsługę językową-  Tłumaczenia specjalistyczne, technic(…)

Zobacz czy kurs KURSY JĘZYKOWE jest wciąż aktualny…

KURSY JĘZYKOWE

Kurs stan­dar­d­owy trwa 10 miesięcy i jest prowad­zony na sześ­ciu poziomach od początku­jącego (A1) do zaawan­sowanego (C2).

Kurs prowad­zony jest metodą komu­nika­cyjną, pozwala­jącą opanować zarówno sztukę komu­nikacji jak i zasady gra­matyki. Pod­czas zajęć słuchacze biorą udział w grach i zabawach językowych, odgry­wają role i prowadzą dialogi, co pomaga w naby­ciu umiejęt­ności swo­bod­nego porozu­miewa­nia się w języku ang­iel­skim. Praca odbywa się w małych gru­pach i w parach, a ć(…)

Zobacz czy kurs KURSY JĘZYKOWE jest wciąż aktualny…