Rozliczanie i kontrola projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego POIG-warsztaty komputerowe.

Zobacz czy kurs Rozliczanie i kontrola projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego POIG-warsztaty komputerowe. jest wciąż aktualny…

Rozliczanie i kontrola projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego POIG-warsztaty komputerowe.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Termin Szkolenia

13-14 czerwca 2012r. Kraków

05-06 lipca 2012r. Warszawa


Informacje organizacyjne:

-czas trwania szkolenia – 2 dni (16h);

-w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz lunch;
-każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;

 

Cel szkolenia:

Celem szkole(…)

Zobacz czy kurs Rozliczanie i kontrola projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego POIG-warsztaty komputerowe. jest wciąż aktualny…

Rozliczanie i kontrola projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego POIG-warsztaty komputerowe.

Rozliczanie i kontrola projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego POIG-warsztaty komputerowe.


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Termin Szkolenia

02-03 kwietnia 2012r. Warszawa


Informacje organizacyjne:

-czas trwania szkolenia – 2 dni (16h);

-w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz lunch;
-każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie przez u(…)

Zobacz czy kurs Rozliczanie i kontrola projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego POIG-warsztaty komputerowe. jest wciąż aktualny…

Rozliczanie i kontrola projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego POIG-warsztaty komputerowe.

Rozliczanie i kontrola projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego POIG-warsztaty komputerowe.


Termin Szkolenia

20-21.10.2011   Warszawa

15-16.10.2011   Warszawa


 

GRUPA DOCELOWA

 

 

 

Program szkolenia przygotowany jest dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie projektów i sporządzanie wniosków o płatność w projektach realizowanych w ramach PO IG, prowadzących kontrole powyższych projektów oraz pozostałych osób zainteresowanych zdobyciem praktycznej wiedzy z zakresu rozli(…)

Zobacz czy kurs Rozliczanie i kontrola projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego POIG-warsztaty komputerowe. jest wciąż aktualny…