wieczorowy kurs kroju i szycia

Kurs Kroju i Kreatywnego Szycia.
105 godzin zegarowych  zajęć.

Tryb wieczorowy.

Zakres kursu :
Ustalenie potrzeb klientów w zawiązku z ich uczestnictwem w kursie, wstępne szkolenie w zakresie bezpiecznego posługiwania się maszynami do szycia oraz innymi urządzeniami i narzędziami wykorzystywanymi podczas przebiegu procesu kroju i szycia.
SZYCIE RECZNE  
– nauka szycia ręcznego: fastryga, ścieg pętelkowy i za igła
– sposoby przyszywania: zatrzaski, haftki, gumki, itp.
– zapoznanie się z rodzaja(…)

Zobacz czy kurs wieczorowy kurs kroju i szycia jest wciąż aktualny…