Profesjonalny Kurs Rozliczania Projektów Unijnych

Profesjonalny Kurs Rozliczania Projektów Unijnych


 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 

 

Termin Szkolenia

 

27.04.2012r. Warszawa

18.05.2012r. Poznań 

29.06.2012r. Warszawa


Grupa docelowa:

 

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla Beneficjentów projektów współfinansowanych ze środków unijnych, osób odpowiedzialnych za realizację i rozliczanie dotowanych projektów, administracji publicznej, organizacji pozarządowych, jak i przyszłych wnioskodawców.

 

Cel szkolenia:

*omówienie procesu sprawo(…)

Zobacz czy kurs Profesjonalny Kurs Rozliczania Projektów Unijnych jest wciąż aktualny…

Profesjonalny Kurs Rozliczania Projektów Unijnych

Profesjonalny Kurs Rozliczania Projektów Unijnych


 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 

 

 

Termin Szkolenia

 

31.01.2012r. Warszawa

18.05.2012r. Poznań 


Grupa docelowa:

 

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla Beneficjentów projektów współfinansowanych ze środków unijnych, osób odpowiedzialnych za realizację i rozliczanie dotowanych projektów, administracji publicznej, organizacji pozarządowych, jak i przyszłych wnioskodawców.

 

Cel szkolenia:

*omówienie procesu sprawozdawczości i dokumen(…)

Zobacz czy kurs Profesjonalny Kurs Rozliczania Projektów Unijnych jest wciąż aktualny…

Profesjonalny Kurs Rozliczania Projektów Unijnych

Profesjonalny Kurs Rozliczania Projektów Unijnych


Termin Szkolenia

30.09.2011   Warszawa

14.10.2011   Wrocław

21.11.2011   Poznań 

Grupa docelowa:

 

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla Beneficjentów projektów współfinansowanych ze środków unijnych, osób odpowiedzialnych za realizację i rozliczanie dotowanych projektów, administracji publicznej, organizacji pozarządowych, jak i przyszłych wnioskodawców.

 

Cel szkolenia:

*omówienie procesu sprawozdawczości i dokumentowania wykonany(…)

Zobacz czy kurs Profesjonalny Kurs Rozliczania Projektów Unijnych jest wciąż aktualny…

Profesjonalny Kurs Rozliczania Projektów Unijnych

 

Profesjonalny Kurs Rozliczania Projektów Unijnych

 

 

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla Beneficjentów projektów współfinansowanych ze środków unijnych, osób odpowiedzialnych za realizację i rozliczanie dotowanych projektów, administracji publicznej, organizacji pozarządowych, jak i przyszłych wnioskodawców.

 

Cel szkolenia:

*omówienie procesu sprawozdawczości i dokumentowania wykonanych zadań, poniesionych kosztów kwalifikowalny i niekwalifikowanych oraz procesu re(…)

Zobacz czy kurs Profesjonalny Kurs Rozliczania Projektów Unijnych jest wciąż aktualny…