Język rosyjski w biznesie

Kurs adresowany do osób dorosłych, które chciałyby wykorzystać ros. w pracy.
PROGRAM KURSU:
Przedstawianie się (dane biograficzne, zakres obowiązków)
Prezentacja firmy (struktura organizacyjna, działalność firmy)
Organizacja kontaktów służbowych (propozycja spotkania, zaproszenie, określenie czasu)
Podróż służbowa (na granicy, na lotnisku, dworcu kolejowym, w hotelu, w transporcie miejskim)
Spotkania służbowe, prywatne, w restauracji
Wystawy, targi
Negocjacje
Planowanie w firmie
Charakterys(…)

Zobacz czy kurs Język rosyjski w biznesie jest wciąż aktualny…