Operator koparko ładowarki

Cel szkolenia: przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118, poz. 1268 z 2001 r.)

 

Uczestnicy szkolenia:

  • Wykształcenie co najm(…)

Zobacz czy kurs Operator koparko ładowarki jest wciąż aktualny…