Zarządzanie Zmianą – inspirujące warsztaty praktyczne.

Zarządzanie Zmianą – inspirujące warsztaty praktyczne.


 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Termin Szkolenia

02-03 kwietnia 2012r. Warszawa


 

Grupa docelowa:
Projekt szkolenia został przygotowany z myślą o członkach kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla zarządzania.

 

Cel szkolenia:
Zarządzanie zmianami oraz sprawne ich wdrażanie stało się kluczowym wymogiem funkcjonowania każdej organizacji. Prezentowane szkolenie przybliża nie tylko samą metodykę projektowania i wdrażaniania(…)

Zobacz czy kurs Zarządzanie Zmianą – inspirujące warsztaty praktyczne. jest wciąż aktualny…