Postępowanie egzekucyjne w administracji – warsztaty praktyczne.

Zobacz czy kurs Postępowanie egzekucyjne w administracji – warsztaty praktyczne. jest wciąż aktualny…

Postępowanie egzekucyjne w administracji – warsztaty praktyczne.


 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek samorządowych, urzędów skarbowych, izb skarbowych, zakładów ubezpieczeń społecznych zajmujących się prowadzeniem egzekucji administracyjnej, jak i pełniących funkcję wierzyciela w toczących się postępowaniach egzekucyjnych w administracji.

 
Cel szkolenia:

Postępowanie egzekucyjne w administracji ma na celu zrealizowanie ś(…)

Zobacz czy kurs Postępowanie egzekucyjne w administracji – warsztaty praktyczne. jest wciąż aktualny…

Postępowanie egzekucyjne w administracji – warsztaty praktyczne.

Postępowanie egzekucyjne w administracji – warsztaty praktyczne.


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Termin Szkolenia

30.04.2012r. Kraków


Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek samorządowych, urzędów skarbowych, izb skarbowych, zakładów ubezpieczeń społecznych zajmujących się prowadzeniem egzekucji administracyjnej, jak i pełniących funkcję wierzyciela w toczących się postępowaniach egzekucyjnych w administracji.

 

Cel szkolenia:

Postępowanie egzekucyjne w admi(…)

Zobacz czy kurs Postępowanie egzekucyjne w administracji – warsztaty praktyczne. jest wciąż aktualny…