KURS RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA dla średniozaawansowanych wg aktualnych zasad

Terminy zjazdów:
Sesja I, 2-3.03.2012
Sesja II, 16-17.03.2012
Sesja III, 23-24.03.2012

Spotkania odbywają się w piątki (g. 15.00 – 20.00) oraz soboty (g. 8.00 – 13.00)
w centrum Warszawy.
Kurs obejmuje 30 godzin zajęć.

Celem kursu jest przekazanie szczegółowej wiedzy z zakresu zasad rachunkowości budżetowej, umożliwiającej kompleksowe prowadzenie rachunkowości jednostki sektora finansów publicznych w 2012 roku. Omówione zostaną aktualnie obowiązujące przepisy w zakresie rachunkowości b(…)

Zobacz czy kurs KURS RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA dla średniozaawansowanych wg aktualnych zasad jest wciąż aktualny…