Zarządzanie w stylu Coachingowym

Zobacz czy kurs Zarządzanie w stylu Coachingowym jest wciąż aktualny…

Adresaci Kursu
► dyrektorzy
► menedżerowie
► kadra zarządzająca wyższego i średniego szczebla
► pracownicy działów HR
► osób, które planują karierę menedżerską i chcą podnieść swoją skuteczność działań

 

 

Cel Kursu


► Rozwijanie umiejętności z zakresu coachingowego stylu zarządzania
► Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób wykorzystywać umiejętności wykorzystywane w prowadzeniu coachingu w zarządzaniu
► Wykształcenie u uczestników pozytywnego nastawienia do coachingowego stylu zarządzania poprzez u(…)

Zobacz czy kurs Zarządzanie w stylu Coachingowym jest wciąż aktualny…