Efektywna Motywacja Pracowników – warsztaty praktyczne dla kadry menedżerskiej.

Efektywna Motywacja Pracowników – warsztaty praktyczne dla kadry menedżerskiej.


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Termin Szkolenia

17-18 listopada Szczyrk


GRUPA DOCELOWA: 

Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów i specjalistów kierujących zespołami oraz dla wszystkich osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie zarządzania, nauczyć się postępować z ludźmi – skutecznie inspirować i motywować siebie oraz innych, rozwiązywać podstawowe problemy związane z komunikacją w grupie, k(…)

Zobacz czy kurs Efektywna Motywacja Pracowników – warsztaty praktyczne dla kadry menedżerskiej. jest wciąż aktualny…