Balanced Scorecard -Wdrożenie zrównoważonej karty wyników. Efektywne Zarządzanie Strategią.

Balanced Scorecard -Wdrożenie zrównoważonej karty wyników. Efektywne Zarządzanie Strategią.


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Termin Szkolenia

29-30 listopada Warszawa


 

CELE SZKOLENIA:

 

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę niezbędną do budowania skutecznej przewagi konkurencyjnej zapewniającej realizację celów przedsiębiorstwa. Zajęcia w grupie maksymalnie 15-osobowej umożliwiają przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń najskuteczniejszych metod zarządzania także w odniesieniu do własnego celu, (…)

Zobacz czy kurs Balanced Scorecard -Wdrożenie zrównoważonej karty wyników. Efektywne Zarządzanie Strategią. jest wciąż aktualny…