Komunikacja marketingowa na rynku B2B

Zobacz czy kurs Komunikacja marketingowa na rynku B2B jest wciąż aktualny…

Komunikacja marketingowa na rynku B2B jest istotnym wyzwaniem. Reguły, które sprawdzają się na rynkach konsumpcyjnych nie mają w większości zastosowania na rynkach instytucjonalnych. Wśród instrumentów komunikacji marketingowej ważne miejsce zajmują targi, eventy, programy lojalnościowe, PR – coraz więcej firm przeznacza na te działania znaczną część swoich budżetów marketingowych.

Szkolenie ma na celu zwrócenie uwagi na istotę komunikacji marketingowej i dostosowane jest do specyfiki firm (…)

Zobacz czy kurs Komunikacja marketingowa na rynku B2B jest wciąż aktualny…

Komunikacja marketingowa na rynku B2B

Komunikacja marketingowa na rynku B2B jest istotnym wyzwaniem. Reguły, które sprawdzają się na rynkach konsumpcyjnych nie mają w większości zastosowania na rynkach instytucjonalnych. Wśród instrumentów komunikacji marketingowej ważne miejsce zajmują targi, eventy, programy lojalnościowe, PR – coraz więcej firm przeznacza na te działania znaczną część swoich budżetów marketingowych.

Szkolenie ma na celu zwrócenie uwagi na istotę komunikacji marketingowej i dostosowane jest do specyfiki firm (…)

Zobacz czy kurs Komunikacja marketingowa na rynku B2B jest wciąż aktualny…