Zamówienia publiczne do wartości 14 tys. euro

Zobacz czy kurs Zamówienia publiczne do wartości 14 tys. euro jest wciąż aktualny…

Zamówienia publiczne do wartości 14 tys. euro w kontekście zasady celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych.


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


 

Grupa docelowa:
Szkolenie rekomendowane jest zwłaszcza dla pracowników urzędów miast i gmin, urzędów pracy, starostw, szkół, jednostek administracyjnych zobowiązanych do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, pracowników firm, które są wykonawcami  zamówień publicznych, szpitali, uczelni wyższych.
 

 

Cel szkolenia:

Szcze(…)

Zobacz czy kurs Zamówienia publiczne do wartości 14 tys. euro jest wciąż aktualny…

Zamówienia publiczne do wartości 14 tys. euro

Zobacz czy kurs Zamówienia publiczne do wartości 14 tys. euro jest wciąż aktualny…

Zamówienia publiczne do wartości 14 tys. euro w kontekście zasady celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych.


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


 

Grupa docelowa:
Szkolenie rekomendowane jest zwłaszcza dla pracowników urzędów miast i gmin, urzędów pracy, starostw, szkół, jednostek administracyjnych zobowiązanych do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, pracowników firm, które są wykonawcami  zamówień publicznych, szpitali, uczelni wyższych.
 

 

Cel szkolenia:

Szcze(…)

Zobacz czy kurs Zamówienia publiczne do wartości 14 tys. euro jest wciąż aktualny…