Warsztaty z zakresu negocjacji

Negocjacje ogólnie są traktowane jako sposób na rozwiązywanie konfliktów. Specjalistyczna definicja określa negocjacje jako sposób dwustronnego komunikowania się, którego głównym celem jest osiągnięcie porozumienia.

Negocjacje są jednym z podstawowych wyznaczników działalności firmy na rynku. Dla ich powodzenia zazwyczaj najważniejsze znaczenie mają czynnik psychologiczny, charakter i osobowość osób przeprowadzających negocjacje. Istotną rolę odgrywają tu m.in. ubiór, sposób wysławiania się, jak również kultura osobista negocjatorów.

Negocjacje stanowią bardzo ważny element podczas prowadzenia firmy, działalności gospodarczej, to dzięki nim dochodzimy do porozumienia przy ustalaniu cen z naszymi dostawcami, czy też naszymi kontrahentami. Negocjacje możemy podzielić na:

– Negocjacje twarde – charakteryzujące się stawianiem konkretnych i zdecydowanych wymagań, w trakcie negocjacji twardych partner traktowany jest jako przeciwnik. Specyficzne dla takich negocjacji jest wywieranie presji oraz unikanie kompromisów.

– Negocjacje miękkie – charakteryzują się częstym stosowaniem uników i znaczną uległością przynajmniej jednej ze stron. Charakterystyczne jest tutaj szukanie polubownych rozwiązań, nawet za cenę poniesienia strat własnych i nie uzyskania zamierzonego celu.

Osoba będąca negocjatorem powinna mieć wszechstronne wykształcenie jak również posiadać bardzo dobre rozeznanie w sytuacji polityczno-gospodarczej na świecie, a przynajmniej we własnym kraju. Skuteczny negocjator powinien posiadać także wysoki poziom zdolności dyplomatycznych jak również potrafić skutecznie współpracować z innymi ludźmi.

Osoby chcące uzyskać status dobrego negocjatora mogą skorzystać ze specjalistycznych warsztatów udoskonalających techniki negocjacyjne, warsztaty tego typu można znaleźć w serwisie www.kursy24h.pl w którym znajdziemy także wiele innych interesujących i przydatnych kursów, szkoleń.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z serwisu.