SZKOLENIE PSYCHOLOGICZNE: Interwencja kryzysowa. Pomoc psychologiczna po wydarzeniach traumatycznych

Zobacz czy kurs SZKOLENIE PSYCHOLOGICZNE: Interwencja kryzysowa. Pomoc psychologiczna po wydarzeniach traumatycznych jest wciąż aktualny…

KURS DOSZKALAJĄCY:
Interwencja kryzysowa. Pomoc psychologiczna po wydarzeniach traumatycznych: przemoc, wypadek, strata osobista, śmierć bliskiej osoby, żałoba

TERMIN:
19.05.2012., Lublin

GODZINA:
10:00 – 16:00

LOKALIZACJA:
Szkoła Podstawowa nr 4 w Lublinie
im. Adama Mickiewicza
ul. Hiacyntowa 69, Lublin
numer sali zostanie wskazany na drzwiach wejściowych do budynku

KOSZT:
• 230 zł studenci
• 280 zł os. pracujące (F-VAT)
*** cena obejmuje: udział w kursie, materiały dydaktyczne,

PROWA(…)

Zobacz czy kurs SZKOLENIE PSYCHOLOGICZNE: Interwencja kryzysowa. Pomoc psychologiczna po wydarzeniach traumatycznych jest wciąż aktualny…