Język migowy KSS1

Zobacz czy kurs Język migowy KSS1 jest wciąż aktualny…

Korzyści ze szkolenia:
– wyposażenie uczestników w elementarną wiedzę i umiejętności ułatwiające komunikację ze zgłaszającymi się do instytucji klientami z problemami słuchu;
– poznanie podstaw problematyki środowiska dorosłych niesłyszących i ich potrzeb ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji społecznej;
– poznanie podstaw wiedzy o języku migowym i jego zastosowaniach w pracy z osobami niesłyszącymi

Program:
1. Język migowy i system językowo-migowy 5h
2. Daktylografia 15h
3. Ideografia (…)

Zobacz czy kurs Język migowy KSS1 jest wciąż aktualny…