System zarządzania jakością według normy ISO 9001:2008 w laboratorium genetyki medycznej

Zobacz czy kurs System zarządzania jakością według normy ISO 9001:2008 w laboratorium genetyki medycznej jest wciąż aktualny…

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom wymagań normy ISO 9001 oraz norm pokrewnych. Przybliżenie ich interpretacji i wskazanie wytycznych do odpowiedniego zaplanowania i praktycznych sposobów spełnienia wymagań systemu zarządzania jakością w laboratorium medycznym.


Szkolenie adresowane jest do osób zarządzających organizacją, kierownictwa firm, pełnomocników ds. zarządzania jakością, osób odpowiedzialnych za wdrażanie systemu zarządzania jakością, osób chcących poszerzyć wiedzę na(…)

Zobacz czy kurs System zarządzania jakością według normy ISO 9001:2008 w laboratorium genetyki medycznej jest wciąż aktualny…