Budowanie zespołu

Zobacz czy kurs Budowanie zespołu jest wciąż aktualny…

Zapraszamy na rejs, podczas którego uczestnik:

  • Pozna swoje mocne i słabe strony w pracy zespołowej podczas gier szkoleniowych
  • Dowie się, jak i gdzie wykorzystać mocne i jak pracować nad słabymi stronami swojej osobowości
  • Będzie miał okazję sprawdzenia się podczas zadań grupowych pod okiem doświadczonych trenerów
  • Pozna techniki skutecznej komunikacji w miejscu pracy
  • Będzie miał większą świadomość na temat ról i gier stosowanych przez ludzi, będzie wiedział jak ich unikać w codziennym ż(…)

Zobacz czy kurs Budowanie zespołu jest wciąż aktualny…