SPC: Statystyczne Sterowanie Procesem (ang. Statistical Process Control SPC)

Zbiór technik i narzędzi, zwanych powszechnie Statystycznym Sterowaniem Procesem (ang. Statistical Process Control,SPC), jest używany od ponad 70 lat. Od czasu powstania aż po dzień dzisiejszy, istnieje wiele wątpliwości co do natury i głównego celu stosowania SPC. Większość kursów dotyczących tej metodyki skupia się na narzędziach statystycznych, uproszczając tym samym zastosowanie Statystycznej Kontroli Procesu do kontroli i monitorowania wyników. Chociaż SPC może być stosowane w tych obs(…)

Zobacz czy kurs SPC: Statystyczne Sterowanie Procesem (ang. Statistical Process Control SPC) jest wciąż aktualny…