SQL – poziom zaawansowany

1. Funkcje systemowe oraz użytkownika

2. Procedury składowane

 • Tworzenie/modyfikacja/usuwanie procedur
 • Parametry 
 • Wykorzystanie funkcji (warunki, pętle)
 • Instrukcja CASE

3. Kontrola uprawnieo na poziomie serwera

 • Kontrola dostępu na poziomie serwera oraz bazy danych
 • Grupy systemowe
 • Grupy użytkownika

4. SQL Server Agent

 • Joby
 • Operatorzy

5. Optymalizacja zapytao

 • Monitorowanie aktywności użytkowników
 • SQL Server Profiler
 • Tuning Advisor

6. Triggery DML oraz DDL

7. Obsługa błędów

8. SQL Serve(…)

Zobacz czy kurs SQL – poziom zaawansowany jest wciąż aktualny…