Samodzielny Księgowy -Bilansista. Kurs dla zaawansowanych

RZESZOWSKIE CENTRUM EDUKACJI zaprasza na kurs „Samodzielny Księgowy-Bilansista. Kurs dla zaawansowanych (II STOPIEŃ)”.
Adresaci szkolenia to osoby:
• znające podstawy prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwie,
• zainteresowane podwyższeniem własnych kwalifikacji
• pracujące w działach księgowości, które chcą uzyskać niezbędną wiedzę i umiejętności, aby aspirować do stanowisk samodzielnego księgowego.

Program kursu został przygotowany przez wybitnych specjalistów, jest bieżąco aktua(…)

Samodzielny Księgowy -Bilansista. Kurs dla zaawansowanych