SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ I ROZWOJU – Certyfikowany Kurs

Cel kursu: Szkolenia i rozwój pracowników pełnią w organizacji ważną rolę, jednak efektywność działań jest rzadko widoczna. Szkolenie wskazuje najnowsze trendy w zarządzaniu rozwojem
i udziela odpowiedzi na pytanie, jak sprawić, by praca specjalisty ds. szkoleń i rozwoju
oraz podejmowane przez niego działania były inwestycją, a nie kosztem
. W trakcie warsztatu uczestnicy poznają i analizują proces zarządzania szkoleniami począwszy od strategicznego podejścia do szkoleń/działań rozwojowych, (…)

SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ I ROZWOJU – Certyfikowany Kurs