Rozliczanie i kontrola projektów unijnych w ramach PO Kapitał Ludzki, Lata 2007-2013 – praktyczne wa

Rozliczanie i kontrola projektów unijnych w ramach PO Kapitał Ludzki, Lata 2007-2013 – praktyczne warsztaty komputerowe.


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Termin Szkolenia

24-25 maja 2012r. Warszawa

 

Grupa docelowa:
Program szkolenia przeznaczony jest dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie projektów i sporządzanie wniosków o płatność w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), prowadzących kontrole powyższych projektów oraz pozostałych osób(…)

Zobacz czy kurs Rozliczanie i kontrola projektów unijnych w ramach PO Kapitał Ludzki, Lata 2007-2013 – praktyczne wa jest wciąż aktualny…

Rozliczanie i kontrola projektów unijnych w ramach PO Kapitał Ludzki, Lata 2007-2013 – praktyczne wa

Rozliczanie i kontrola projektów unijnych w ramach PO Kapitał Ludzki, Lata 2007-2013 – praktyczne warsztaty komputerowe.

 

 

Termin szkolenia

 

Od 2011-09-29 do 2011-09-30  Warszawa

Od 2011-11-24 do 2011-11-25  Kraków

 

Grupa docelowa:

Program szkolenia przeznaczony jest dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie projektów i sporządzanie wniosków o płatność w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), prowadzących kontrole powyższych projektów o(…)

Zobacz czy kurs Rozliczanie i kontrola projektów unijnych w ramach PO Kapitał Ludzki, Lata 2007-2013 – praktyczne wa jest wciąż aktualny…