Asertywność w pracy

Szkolenie skierowane jest do osób, które w sytuacjach zawodowych doświadczają trudności związanych z obroną własnych praw, jak również respektowaniem praw innych osób. Oferta skierowana jest szczególnie do osób, których codzienność stanowią kontakty z klientem (pracownicy call center, sprzedawcy), jak również osób odpowiedzialnych za zarządzanie ludźmi (kierownicy zespołów, menadżerowie, kierownicy projektów). Szkolenie wyposaży w praktyczne narzędzia związane z osiąganiem celów osobistych (…)

Zobacz czy kurs Asertywność w pracy jest wciąż aktualny…