Promotor nordic walking

Zobacz czy kurs Promotor nordic walking jest wciąż aktualny…

Kurs Promotor Nordic Walking ma na celu przygotowanie do samodzielnego prowadzenia zajęć rekreacyjnych Nordic walking z osobami w różnym wieku. Wprowadza w  zagadnienia treningu zdrowotnego oraz biologicznych podstaw rekreacji ruchowej. Słuchacze zyskują umiejętności samodzielnego prowadzenia grup ćwiczebnych przy zastosowaniu porwanej techniki chodzenia z kijami oraz metodyki nauczania osób początkujących.

Czas trwania:
25 godzin (wykłady 5 godz., ćwiczenia 20 godz.)

Uprawnienia:
Certyfik(…)

Zobacz czy kurs Promotor nordic walking jest wciąż aktualny…