Wakacyjny Kurs Księgowości komputerowej

Zobacz czy kurs Wakacyjny Kurs Księgowości komputerowej jest wciąż aktualny…

Informacje ogólne:
Liczba godzin: 30
Zajęcia: w dni robocze lub weekendy
Czas trwania kursu: 2 tygodnie lub 2 weekendy

 

Cena promocyjna kursu: 199zł!!!


Program kursu:

1. Podstawy i organizacja rachunkowości
podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości
zakładowy plan kont

2. Zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych
konto księgowe
ewidencja zdarzeń gospodarczych na kontach bilansowych i wynikowych
ewidencja syntetyczna i analityczna

3. Rozrachunki i roszczenia
rozrachunki z dostawcami
roz(…)

Zobacz czy kurs Wakacyjny Kurs Księgowości komputerowej jest wciąż aktualny…