Odpowiedzialność majątkowa urzędników administracji publicznej 2012 – warsztaty praktyczne.

Odpowiedzialność majątkowa urzędników administracji publicznej 2012 – warsztaty praktyczne.


 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Termin Szkolenia

21.05.2012r. Kraków

 

Cel szkolenia:
Ustawą z dnia 20.01.2011 r. wprowadzono nowe zasady odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Wskutek tych zmian urzędnik zapłaci z własnej kieszeni odszkodowanie za zawinione działanie lub zaniechanie, którego wysokość może wynosić nawet dwunastokrotność miesięcznego wy(…)

Zobacz czy kurs Odpowiedzialność majątkowa urzędników administracji publicznej 2012 – warsztaty praktyczne. jest wciąż aktualny…