KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA Z JĘZYKIEM – BUSINESS ENGLISH

Uczestnicy i uczestniczki kursu nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do funkcjonowania w środowiskach o różnym podłożu kulturowym. Będą rozumieli różnice oraz będą posiadali świadomość różnorodności kultur wraz z ich bogactwem. Pozwoli to na naturalne przystosowanie się do różnych warunków życia i pracy w środowiskach wielokulturowych. 

Komponent Business English obejmuje słownictwo branżowe dotyczące dziedzin związanych z ludźmi, rynkiem, finansami oraz część dotyczącą korespondencji biz(…)

Zobacz czy kurs KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA Z JĘZYKIEM – BUSINESS ENGLISH jest wciąż aktualny…