Kurs pilotów wycieczek krajowych i zagranicznych

KURS PILOTÓW WYCIECZEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

 

Program kursu jest zgodny z rozporządzeniem ministra gospodarki w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (rozp. z dn. 17 stycznia 2006 roku, Dz.U. z 2006 r. Nr 15, poz. 103
i 104).

Uczestnicy:

w kursie mogą wziąć udział osoby, które spełniają następujące warunki:

1.      ukończyły 18 rok życia (nie ma górnej granicy wieku przyjęcia na kurs – zawód pilota wycieczek można wykonywać także w wieku emerytalnym, o ile tylko stan (…)

Zobacz czy kurs Kurs pilotów wycieczek krajowych i zagranicznych jest wciąż aktualny…