KURS NA ZASTĘPCĘ GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Zobacz czy kurs KURS NA ZASTĘPCĘ GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO jest wciąż aktualny…

1     DZIEŃ – 11 wrzesień 2012r.

I.              Ewidencja i wycena bilansowa aktywów trwałych

1.    Inwentaryzacja aktywów trwałych

2.    Amortyzacja bilansowa i podatkowa

3.    Ewidencja i wycena bilansowa wartości niematerialnych i prawnych

4.    Ewidencja i wycena bilansowa środków trwałych

5.    Ewidencja i wycena bilansowa środków trwałych w budowie

6.    Ewidencja i wycena bilansowa inwestycji

7.    Ewidencja i wycena należności długoterminowych

8.    Umowy leasingowe

II.            (…)

Zobacz czy kurs KURS NA ZASTĘPCĘ GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO jest wciąż aktualny…

KURS NA ZASTĘPCĘ GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Zobacz czy kurs KURS NA ZASTĘPCĘ GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO jest wciąż aktualny…

1     DZIEŃ – 10 wrzesień 2012r.

 

I.              Ewidencja i wycena bilansowa aktywów trwałych

1.    Inwentaryzacja aktywów trwałych

2.    Amortyzacja bilansowa i podatkowa

3.    Ewidencja i wycena bilansowa wartości niematerialnych i prawnych

4.    Ewidencja i wycena bilansowa środków trwałych

5.    Ewidencja i wycena bilansowa środków trwałych w budowie

6.    Ewidencja i wycena bilansowa inwestycji

7.    Ewidencja i wycena należności długoterminowych

8.    Umowy leasingowe

II.          (…)

Zobacz czy kurs KURS NA ZASTĘPCĘ GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO jest wciąż aktualny…