Kurs metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowe

Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego

Uczestnicy

Kurs z zakresu metodyki języka angielskiego przeznaczony jest dla nauczycieli czynnych zawodowo legitymujących się:

a)Dyplomem ukończenia studiów wyższych o profilu pedagogicznym ze specjalizacją nauczanie początkowe, lub             dyplomem zakładu szkolenia nauczycieli (licencjat) w zakresie nauczania początkowego

b)min. 2 letnią praktyką zawodo(…)

Kurs metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowe