ABC Przedsiębiorczości

Celem szkolenia jest:
– Aktywizacja zawodowa z nastawieniem
  na nabycie umiejętności założenia,
  prowadzenia i utrzymania własnej
  działalności gospodarczej.
– Praktyczna umiejętność samodzielnego
  korzystania ze środków na rozpoczęcie
  i rozwój działalności oraz z programów
  pomocowych.
– Umiejętność sporządzania  biznes planu.

Program:

1. Działalność gospodarcza – aspekty prawne.
2. Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej:
    –
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej,
 (…)

Zobacz czy kurs ABC Przedsiębiorczości jest wciąż aktualny…

ABC Przedsiębiorczości

Program szkolenia obejmuje m.in:

– elementy marketingu

– rozliczenia ZUS i US

– pisanie biznesplanu

– przegląd wybranych reklam z wykorzystaniem wiedzy o reakcjach konsumentów

 

DODATKOWO DO WYKUPIENIA MODUŁY:

– finansowanie przedsiębiorstwa z funduszy unijnych, urzędów marszałkowskich, urzędów pracy i innych instytucji (150zł, 5godzin)

– efektywny marketing internetowy z wykorzystaniem serwisów społecznościowych (poznanie portali i ich obsługi oraz montaż efektownych filmików reklamowych z(…)

ABC Przedsiębiorczości