Kurs metodyczny dla wykładowców i organizatorów szkoleń

Zobacz czy kurs Kurs metodyczny dla wykładowców i organizatorów szkoleń jest wciąż aktualny…

Adresaci szkolenia:

Kurs adresowany jest do osób, które prowadzą zajęcia szkoleniowe w zakładach pracy w systemie oświaty dla dorosłych w tym także do trenerów, instruktorów, inspektorów bhp, którzy prowadzą szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Korzyści dla uczestnika:

Aktywne uczestnictwo przyczyni się do opanowania przez słuchaczy:

  • umiejętności stosowania w praktyce właściwych (stosownie do celu nauczania) zasad i metod nauczania wraz z zastosowaniem środków dydaktyc(…)

Zobacz czy kurs Kurs metodyczny dla wykładowców i organizatorów szkoleń jest wciąż aktualny…

Kurs metodyczny dla wykładowców i organizatorów szkoleń

Cele szkolenia:

Celem kursu jest nabycie umiejętności i uzupełnienie wiedzy z zakresu metodyki szkolenia osób dorosłych i organizacji szkoleń

Adresaci szkolenia:

Kurs adresowany jest do osób, które prowadzą zajęcia szkoleniowe w zakładach pracy w systemie oświaty dla dorosłych w tym także do trenerów, instruktorów, inspektorów bhp, którzy prowadzą szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Korzyści dla uczestnika:

Aktywne uczestnictwo przyczyni się do opanowania przez słuch(…)

Zobacz czy kurs Kurs metodyczny dla wykładowców i organizatorów szkoleń jest wciąż aktualny…

Kurs metodyczny dla wykładowców i organizatorów szkoleń

Cele szkolenia:

Celem kursu jest nabycie umiejętności i uzupełnienie wiedzy z zakresu metodyki szkolenia osób dorosłych i organizacji szkoleń

Adresaci szkolenia:

Kurs adresowany jest do osób, które prowadzą zajęcia szkoleniowe w zakładach pracy w systemie oświaty dla dorosłych w tym także do trenerów, instruktorów, inspektorów bhp, którzy prowadzą szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Korzyści dla uczestnika:

Aktywne uczestnictwo przyczyni się do opanowania przez sł(…)

Kurs metodyczny dla wykładowców i organizatorów szkoleń