Asystentka – Sekretarka z językiem angielskim

Zobacz czy kurs Asystentka – Sekretarka z językiem angielskim jest wciąż aktualny…

Uczestnicy szkolenia zapoznają się ze strukturą i profesjonalną organizacją pracy sekretarsko-asystenckiej. Nauczą si efektywnie zarządzać czasem i wykorzystywać oprogramowanie biurowe. Ponadto będą mieli okazję do zapoznania, bądź usystematyzowania i zaktualizowania wiedzy z zakresu prawa pracy. Moduł językowy wprowadzi do savoir vivre biznesowej komunikacji oraz uzupełni słownictwo. 

Uzupełnieniem części teoretycznej i praktycznej jest trening umiejętności interpersonalnych, kształtowania(…)

Zobacz czy kurs Asystentka – Sekretarka z językiem angielskim jest wciąż aktualny…