Kurs malarz – tapeciarz

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania robót malarskich i tapeciarskich. W trakcie trwania kursu słuchacze zaznajomieni zostaną m.in. z: ogólnymi danymi o elementach i robotach budowlanych; technologii i maszynoznawstwie; technikach malarskich; technikach tapetowania; rysunku zawodowym. W programie kursu słuchacz pozna aparaty do malowania natryskowego, urządzenia mechaniczne do przygotowania podłoża, składniki materiałów malarskich, przygotowanie f(…)

Zobacz czy kurs Kurs malarz – tapeciarz jest wciąż aktualny…