Motywacja Pracowników Jako Podstawa Skutecznego Zarządzania – warsztaty praktyczne.

Motywacja Pracowników Jako Podstawa Skutecznego Zarządzania – warsztaty praktyczne.


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Termin Szkolenia

27.02.2012 – 27.02.2012 Wrocław


Informacje organizacyjne:

-czas trwania szkolenia – 1 dzień (8h);

-w programie szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz luch;

-każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;

 

Cel szkolenia:

Szkolenie zostało przygotowane aby umożliwić Państwu:

-z(…)

Zobacz czy kurs Motywacja Pracowników Jako Podstawa Skutecznego Zarządzania – warsztaty praktyczne. jest wciąż aktualny…

Motywacja Pracowników Jako Podstawa Skutecznego Zarządzania – warsztaty praktyczne.

 

Motywacja Pracowników Jako Podstawa Skutecznego Zarządzania – warsztaty praktyczne.


 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Termin

16.12.2011r.  Warszawa

 

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów i specjalistów kierujących zespołami oraz dla wszystkich osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie zarządzania, nauczyć się postępować z ludźmi – skutecznie inspirować i motywować siebie oraz innych, rozwiązywać podstawowe problemy związane z komunikacją w grupie, konf(…)

Zobacz czy kurs Motywacja Pracowników Jako Podstawa Skutecznego Zarządzania – warsztaty praktyczne. jest wciąż aktualny…

Motywacja Pracowników Jako Podstawa Skutecznego Zarządzania – warsztaty praktyczne.

Motywacja Pracowników Jako Podstawa Skutecznego Zarządzania – warsztaty praktyczne.


Termin

25.11.2011r.  Warszawa


 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów i specjalistów kierujących zespołami oraz dla wszystkich osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie zarządzania, nauczyć się postępować z ludźmi – skutecznie inspirować i motywować siebie oraz innych, rozwiązywać podstawowe problemy związane z komunikacją w grupie, konfliktami, delegowaniem uprawnień i p(…)

Zobacz czy kurs Motywacja Pracowników Jako Podstawa Skutecznego Zarządzania – warsztaty praktyczne. jest wciąż aktualny…