Kurs języka migowego w górach – poziom średnio – zaawansowany

Zobacz czy kurs Kurs języka migowego w górach – poziom średnio – zaawansowany jest wciąż aktualny…

Cel szkolenia:

Doskonalenie znajomości języka migowego oraz poznanie specyfiki środowiska osób z wadą słuchu
Nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem migowym
Opanowanie znaków Systemu Językowo Migowego oraz Polskiego Języka Migowego (poziom KSS-2)

 
Profil uczestnika:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących podnieść swoje umiejętności poprzez nauczenie się podstaw języka migowego oraz poznanie środowiska i specyfiki osób niesłyszących.  Szkolenie dedykowane jest w(…)

Zobacz czy kurs Kurs języka migowego w górach – poziom średnio – zaawansowany jest wciąż aktualny…