Kurs języka migowego w górach – poziom elementarny

Zobacz czy kurs Kurs języka migowego w górach – poziom elementarny jest wciąż aktualny…

Cel szkolenia:

Poznanie podstaw języka migowego oraz poznanie specyfiki środowiska osób z wadą słuchu
Nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem migowym
Opanowanie podstawowych znaków Systemu Językowo Migowego oraz Polskiego Języka Migowego

 
Profil uczestnika:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących podnieść swoje umiejętności poprzez nauczenie się podstaw języka migowego oraz poznanie środowiska i specyfiki osób niesłyszących.  Szkolenie dedykowane jest w szczegól(…)

Zobacz czy kurs Kurs języka migowego w górach – poziom elementarny jest wciąż aktualny…