Kurs dla Asystentek i sekretarek

Kogo zapraszamy na szkolenie?
Profesjonalne szkolenie dla osób planujących rozpocząć pracę na stanowisku Sekretarki, Asystentki lub też pracujących już na tym stanowisku chcących podnieść swoje kwalifikacje.

Wykładowcy: Praktycy z wykształceniem wyższym kierunkowym, z wieloletnim doświadczeniem w pracy na stanowiskach Asystentek Zarządu, Rady Nadzorczej.


Metody nauczania:

  • praktyczne warsztaty komputerowe,
  • case study,
  • praca zespołowa,
  • wykłady poparte atrakcyjną prezentacją.

PROGRAM SZKOLENI(…)

Zobacz czy kurs Kurs dla Asystentek i sekretarek jest wciąż aktualny…

Kurs dla Asystentek i sekretarek

Asystentka to już nie tylko zawód, który kojarzyć się Nam powinien z osobą do parzenia kawy i kserowania dokumentów.
W chwili obecnej Asystentka jest często traktowana jak prawa ręka szefa dlatego na Naszych zajęciach nauczymy, Cię praktycznych umiejętności, które pozwolą na sprawne zorganizowanie pracy biura i sekretariatu.

Szczególny nacisk kładziemy na ćwiczenia,  dlatego podczas trwania kursu  zajęcia odbywać się będą z wykorzystaniem komputerów, skanera, faxu, teczek osobowych. Do(…)

Zobacz czy kurs Kurs dla Asystentek i sekretarek jest wciąż aktualny…