KPA- Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce.

KPA- Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce.


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Termin Szkolenia

23.03.2012 – 23.03.2012 Warszawa


Informacje organizacyjne:

-czas trwania szkolenia – 1 dzień (8h);

-w programie szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz luch;

-każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;

 

Cel szkolenia:

Celem niniejszego szkolenia jest omówienie najważniejszych aspektów postępowania adm(…)

Zobacz czy kurs KPA- Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce. jest wciąż aktualny…