Uprawnienia SEP do 1kv

Zobacz czy kurs Uprawnienia SEP do 1kv jest wciąż aktualny…

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną obejmujący wymienione w programie szkolenia urządzenia, instalacje i sieci Grupy 1 w zakresie E i D (eksploatacji i dozoru).

Szkolenie zakończone jest ustnym egzaminem państwowym w zakresie E (eksploatacja) lub D (dozór).

Korzyści ze szkolenia:
– nabycie uprawnień SEP do 1kV

Pełna oferta dostępna na (…)

Zobacz czy kurs Uprawnienia SEP do 1kv jest wciąż aktualny…

Uprawnienia SEP do 1kv

Szkolenie trwa 8h lekcyjnych i kończy się ustnym egzaminem w zakresie E (eksploatacja) i/lub D (dozór).


Korzyści ze szkolenia:

– nabycie uprawnień SEP do 1kV

 

Dodatkowo płatny egzamin – kwota wynosząca 10% płacy minimalnej.

 

Zobacz czy kurs Uprawnienia SEP do 1kv jest wciąż aktualny…

Uprawnienia SEP do 1kV

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się obsługą urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną obejmujący wymienione w programie szkolenia urządzenia, instalacje i sieci Grupy 1 w zakresie E (eksploatacji).
Szkolenie zakończone jest ustnym egzaminem państwowym w zakresie E (eksploatacja).
Korzyści ze szkolenia:
– nabycie uprawnień SEP do 1kV
Pełna oferta dostępna na str www.altum.pl w zakładce szkolenia

Zobacz czy kurs Uprawnienia SEP do 1kV jest wciąż aktualny…