Kontrola wydatków w projektach unijnych – 1-dniowe warsztaty praktyczne.

Zobacz czy kurs Kontrola wydatków w projektach unijnych – 1-dniowe warsztaty praktyczne. jest wciąż aktualny…

Kontrola wydatków w projektach unijnych – 1-dniowe warsztaty praktyczne.


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Grupa docelowa:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób z działów finansowo-księgowych, które to chcą podnieść swoje kwalifikacje z zakresu prowadzenia księgowości i kontroli projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz rozliczania otrzymanych dotacji. Na szkoleniu mile widziane są również osoby z jednostek mających zamiar aplikować o wsparcie finansowe z funduszy UE.


Cel s(…)

Zobacz czy kurs Kontrola wydatków w projektach unijnych – 1-dniowe warsztaty praktyczne. jest wciąż aktualny…