Prawidłowe rozliczanie i kontrola projektów unijnych w ramach POKL i POIG – certyfikowane warsztaty

Zobacz czy kurs Prawidłowe rozliczanie i kontrola projektów unijnych w ramach POKL i POIG – certyfikowane warsztaty jest wciąż aktualny…

Prawidłowe rozliczanie i kontrola projektów unijnych w ramach POKL i POIG – certyfikowane warsztaty


 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 

Informacje organizacyjne:

-czas trwania szkolenia – 1 dzień (8h);

-w programie szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz lunch;
-każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prawidłowego rozliczania i kontroli p(…)

Zobacz czy kurs Prawidłowe rozliczanie i kontrola projektów unijnych w ramach POKL i POIG – certyfikowane warsztaty jest wciąż aktualny…

Prawidłowe rozliczanie i kontrola projektów unijnych w ramach POKL i POIG – certyfikowane warsztaty

Rozliczanie Unijnych Projektów Inwestycyjnych w Ramach Programów: RPO i POIiŚ – warsztaty praktyczne


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Termin Szkolenia

20.02.2012 – 20.02.2012 Wrocław


Informacje organizacyjne:

-czas trwania szkolenia – 1 dzień (8h);

-w programie szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz luch;

-każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie ucze(…)

Zobacz czy kurs Prawidłowe rozliczanie i kontrola projektów unijnych w ramach POKL i POIG – certyfikowane warsztaty jest wciąż aktualny…

Prawidłowe rozliczanie i kontrola projektów unijnych w ramach POKL i POIG – certyfikowane warsztaty

Prawidłowe rozliczanie i kontrola projektów unijnych w ramach POKL i POIG – certyfikowane warsztaty


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 

Termin Szkolenia

31.01.2012 – 31.01.2012 Warszawa


Informacje organizacyjne:

-czas trwania szkolenia – 1 dzień (8h);

-w programie szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz luch;

-każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie ucz(…)

Zobacz czy kurs Prawidłowe rozliczanie i kontrola projektów unijnych w ramach POKL i POIG – certyfikowane warsztaty jest wciąż aktualny…

Prawidłowe rozliczanie i kontrola projektów unijnych w ramach POKL i POIG – certyfikowane warsztaty

Prawidłowe rozliczanie i kontrola projektów unijnych w ramach POKL i POIG – certyfikowane warsztaty 

 

Termin Szkolenia

30.09.2011 Warszawa

14.10.2011 Wrocław

21.11.2011 Poznań

 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie przeznaczone jest dla osób przygotowujących się do realizacji projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG), członków zespołów projektowych a także pracowników przedsiębiorstw i instytucji, które będą dopiero(…)

Zobacz czy kurs Prawidłowe rozliczanie i kontrola projektów unijnych w ramach POKL i POIG – certyfikowane warsztaty jest wciąż aktualny…