Język rosyjski dla początkujących

RAMOWY PROGRAM: Nauka czytania i pisania (ok. 1,5 m-ca),ja i moja rodzina, mój pokój i moje mieszkanie (nazwy pomieszczeń i mebli, kolory,nauka – nazwy szkół, przedmiotów, języki obce, opis człowieka – wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, miasto – pytanie o drogę, wskazywanie drogi, transport miejski, zakupy – rodzaje sklepów i artykułów, pisanie prostych listów nieformalnych i formalnych, rozmowa przez telefon, usługi pocztowe pocztowe, w restauracji – kuchnia rosyjska, nazwy dań, lokali, (…)

Zobacz czy kurs Język rosyjski dla początkujących jest wciąż aktualny…