PRAWO PRACY w świetle zmian 2010/2011 – niezbędne kompendium obowiązujących przepisów. Warsztaty pra

PRAWO PRACY w świetle zmian 2010/2011 – niezbędne kompendium obowiązujących przepisów. Warsztaty praktyczne.

 

 

Cele:
Szkolenie z zakresu prawa pracy jest usystematyzowaniem wiedzy i służy poznaniu poprzez praktyczne przykłady podstawowych kwestii jak również zagadnień budzących wiele rozbieżności interpretacyjnych.
Ponadto w ramach szkolenia omówione zostaną kluczowe zmiany w prawie pracy oraz  przedstawione zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania przepisów kodeksu pracy jak rów(…)

Zobacz czy kurs PRAWO PRACY w świetle zmian 2010/2011 – niezbędne kompendium obowiązujących przepisów. Warsztaty pra jest wciąż aktualny…

PRAWO PRACY w świetle zmian 2010/2011 – niezbędne kompendium obowiązujących przepisów. Warsztaty pra


PRAWO PRACY w świetle zmian 2010/2011 – niezbędne kompendium obowiązujących przepisów. Warsztaty praktyczne.Terminy: 

 

14/07/2011r.

28/07/2011r.

16/08/2011r.

29/08/2011r.

Miejsce: 
WARSZAWA

Cele:
Szkolenie z zakresu prawa pracy jest usystematyzowaniem wiedzy i służy poznaniu poprzez praktyczne przykłady podstawowych kwestii jak również zagadnień budzących wiele rozbieżności interpretacyjnych.
Ponadto w ramach szkolenia omówione zostaną kluczowe zmiany w prawie pracy oraz  przedstawione (…)

Zobacz czy kurs PRAWO PRACY w świetle zmian 2010/2011 – niezbędne kompendium obowiązujących przepisów. Warsztaty pra jest wciąż aktualny…