English for Human Resources- intensywne szkolenie otwarte z języka angielskiego dla działu HR

Szkolenie English for Human Resources ma formę intensywnego treningu i obejmuje zagadnienia, słownictwo i struktury leksykalno-gramatyczne związane z zarządzaniem personelem, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej procesów rekrutacyjnych, szkoleń, motywowania pracowników, oceniania efektów pracy, polityki personalnej i relacji interpersonalnych.

Profil uczestników

Szkolenie English for Human Resources przeznaczone jest dla osób związanych z  zarządzaniem zasobami ludzkimi, manag(…)

Zobacz czy kurs English for Human Resources- intensywne szkolenie otwarte z języka angielskiego dla działu HR jest wciąż aktualny…